Hvad kan vi?

Gennem årene har vi opbygget en bred viden inden for både traditionelt og bæredygtigt byggeri, ligesom vi løbende holder os orienteret omkring den sidste nye udvikling indenfor produkter og materialer. Derfor vil vi kunne bistå med kompetent og nærværende rådgivning uanset om opgaven omhandler en stål- eller betonkonstruktion, et muret hus, et halmhus eller en helt anden form for byggeri.

Vi tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov og sikrer et byggeri som lever op til gældende normer, regler og lovkrav. Dette sikres opfyldt i tæt samarbejde med arkitekter, myndigheder og andre involverede parter. Vores kernekompetencer er bærende og stabiliserende konstruktioner, energiberegninger samt bygningsfysik. Opgaverne løses lige fra skitseniveau til myndigheds-, hoved- og detailprojekt.

Til højre er anført et uddrag af tidligere udførte opgaver:

Generelt:
  • Totalrådgivning indeholdende ingeniør- og arkitektfagene
  • Bygherrerådgivning

Statik:

  • Projektering af bærende og stabiliserende konstruktioner
  • Projektering af fundamenter og pælekonstruktioner

Varmetekniske beregninger og installationer:

  • Energi- og varmetabsberegninger
  • Projektering af kloak- VVS-og el-installationer

Byggeledelse og tilsyn:

  • Byggeledelse med koordinering og styring af en byggesag
  • Tilsyn samt fejl og mangelgennemgang af byggeri

Geoteknik:

  • Geotekniske undersøgelser og tilsyn