Hvad koster vi?

Rådgivning udføres både til en aftalt fast pris eller på timebasis. Ved en fastprisaftale anbefaler vi altid, at kunden fremsender skitser af projektet eller aftaler et møde, således at det rette grundlag for tilbudsgivningen er til stede. Ved arbejde udført på timebasis oplyses kunden altid et estimeret prisoverslag over opgavens udførelse.

Time- og fastprissatser for forskellige ydelser er angivet i det følgende. Alle satser er ekskl. moms.

Timesatser

Civilingeniør: fra kr. 800,- til kr. 1200,-
Konstruktør: fra kr. 650,- til kr. 850,-
Teknisk assistent: fra kr. 600,- til kr. 800,-

Fastprissatser

Pris fra kr.
Statisk-og varmeteknisk beregning
9500,-
Stabilitetsberegning, nybyggeri, tilbygning m.m.
3500,-
Dimensionering konstruktionsdele, nybyggeri, tilbygning, renovering
4000,-
Energi- og varmetabsberegning
Efter nærmere aftale
Kloak-, VVS- og el-projektering
Pris fra kr.
Tegningsopgaver
6000,-
3D visualisering af byggeri
Efter nærmere aftale
Optegning af skitse-, myndigheds-, hoved- og detailprojekter
Pris fra kr.
Geotekniske undersøgelser
8000,-
Geotekniske boringer inkl. afrapportering